Pensionifondide tootluse ühest analüüsivõimalusest

Andres Võrk, Taavi Unt ja Märten Veskimäe

Pensionifondide võrdlemiseks laialt kasutatav pensionifondide osakute puhasväärtus  (NAV - net asset value) ja selle areng iseloomustab fondijuhi töö tulemuslikkust. Samas näitab see võrdlemisi vähe konkreetse inimese jaoks, kuidas just tema sissemakstud raha on kasvanud ning kas kasv on olnud kiirem kui hinnatõus või mõni muu investeerimisvõimalus.

Samal teemal esitas tulundusühistu Tuleva analüütikutele mõni aeg tagasi väljakutse: “Vaatame, kes meie pensionivara tootlust arvutava ja indeksi ning inflatsiooniga võrdleva pensionikalkulaatori enne valmis saab: Tuleva, maksumaksja raha toel registriandmeid hoidev pensionikeskus, mõni tänane fondivalitseja või keegi teine!”

TÜ CITISe meeskond - ehk “keegi teine” - püüabki anda oma panuse kogumispensioniteemalise debati edendamiseks. Ehitasime valmis kalkulaatori, mis võimaldab pensionihuvilisel välja arvutada tema sissemaksete tootluse (IRR - Internal Rate of Return) ja võrrelda seda inflatsiooniga ning võimalike tootlustega teistes pensionifondides.

Pensionikalkulaator on hetkel kirjutatud vabavara programmis R ja see seob kokku kolm andmeallikat: Riigiportaalist alla laetav pensionide sissemaksete fail, Pensionikeskusest saadav avalik pensionifondide osaku puhasväärtuse areng ja Eurostatist Eesti harmoniseeritud tarbijahinnaindeks. Lisaks on võimalik juurde siduda mõne globaalse indeksfondi muutus. 

Kuidas kasutada

Esiteks peab inimene alla laadima väljavõtte enda sissemaksetest kohustuslikku kogumispensioniskeemi. Seda saab kergesti teha Riigiportaali kaudu. https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/pensionikonto_valjavote_1 Soovitame seal valida perioodiks kogu maksete tegemise aeg. Saadud faili peab salvestama xml-kujul pensionikonto_valjavote.xml. Saadud fail loetakse programmi poolt R-i sisse. Seejärel laetakse pensionikeskuse kodulehelt automaatselt pensionifondide osakute nüüdisväärtuste täielik ajalugu, vt http://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-paevastatistika/.

Kõrvutades inimese sissemakstud rahasummasid ja pensionifondide osaku puhasväärtuse arengut, arvutame välja inimese tehtud sissemaksete tulumäära (IRR) ja võrdleme seda olukorraga, kui ta oleks investeerinud mõnda teise Eesti pensionifondi või kui raha oleks kasvanud samas tempos inflatsiooniga. Inflatsiooni lähendiks on meil kuine harmoniseeritud tarbijahinnaindeks ja see laetakse samuti automaatselt Eurostati kodulehelt.

Mida näeme

Programmi väljundiks on inimese enda sissemaksete tootlus, võttes arvesse selle, kuhu ta tegelikult on investeerinud, näiteks 2,94% meie näite puhul.

Samuti arvutab programm välja, mis oleks olnud tootlus siis, kui ta oleks teinud enda sissemaksed teistesse fondidesse, mis olid tegevad kogu perioodil. Meie näites kasutatud sissemaksete ajaloo puhul oleks kõige kõrgema IRRi andnud sissemaksed LHV pensionifondi L  5,16%. Keskmine tarbijahindade muutus samal perioodil oli 2,6 protsenti.

Tulemusi kuvatakse ka graafikul, mis annab kiire visuaalse võrdluse sissemakstud rahahulgaga ja hindade muutusega.

Eesti pensionifondidesse tehtud investeeringute tulusust võib võrrelda ka mõne rahvusvahelise pensionifondiga. Need ei ole praegu põhimudelisse automaatselt lisatud. Näiteks, kui ülaltoodud juhul oleks kogu raha investeeritud Vanguardi Global Stock Index Fund’i, siis oleks pensionivara seis olnud kehvem majanduskriisi perioodil, kuid praeguseks oleks ületanud raha väärtuse Eesti fondides.

Tegime ka R-i mudeli loogika põhjal väikese kõrvalnähtava interaktiivse simulatsiooniprogrammi, kus inimene saab ette anda enda töötasu ligikaudse arengu minevikus ja selle tulemusena kuvatakse, kus pensionifondis oleks inimese raha kasvanud enim. Sealjuures saab inimene vaadata ka enda sissemaksete peatamise 2010. aastal või suurendamise 2014. aastal lühiajalist mõju.

Kõik käesolev lehel toodud arvutused on tehtud autorite akadeemilisest huvist antud teema vastu ja ei ole mõeldud soovitusena inimestele enda säästmisotsuste tegemisel. Lisaks tootlusele on sama oluline vaadata fondide riskitaset, mida käesolev postitus ei analüüsi.

Sellegipoolest arvame, et tulevikus võiks pensionikeskus.ee lehel olla inimestel võimalus vaadata ka enda sissemaksete sisemist tulumäära (IRRi) ja selle võrdlust tarbijahindade arenguga. See võimaldaks inimestel vastu võtta teadlikumaid otsuseid enda pensionipõlve kindlustamiseks.

Programmi kood

Kogu analüüsi enda andmete peal saate jooksutada kasutades siin toodud R-i koodi.


Add a comment

Email again: